QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TRANG WEB

THỎA THUẬN VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB

Bản nội quy này điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc sử dụng website http://www.javilove.com (sau đây gọi tắt là «Trang web»), đơn vị chủ quản là trung tâm giới thiệu kết hôn quốc tế JAVILOVE (sau đây gọi là«Công ty») đồng thời điều chỉnh mối quan hệ giữa Công ty và Người sử dụng trang web (gọi tắt là user – «Người dùng»)
Thỏa thuận này là văn bản được công bố chính thức của Công ty. Việc đăng ký của người sử dụng trên trang web này xác nhận sự đồng ý của họ với Thỏa thuận này.
Người sử dụng, bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này:
1. Xác nhận rằng bạn đã hiểu hết các điều khoản của Thỏa thuận này.
2. Đảm bảo rằng độ tuổi của mình không dưới 18 tuổi.
3. Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của thông tin và các tài liệu được công bố trên trang web, về sự an toàn và tính bảo mật của dữ liệu, cần thiết để được cho quyền vào trang web.
4. Nhận thức được rằng trang web này có thể chứa các nội dung chỉ dành cho người lớn.
5. Đồng ý sử dụng trang web phù hợp với các quy định pháp luật đang có hiệu lực và được áp dụng cho lĩnh vực này.
6. Có nghĩa vụ không công bố rộng rãi địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, đường link và các mối liên hệ của người dùng khác.
7. Cam kết không công bố những lời lăng mạ, phỉ báng, diễn đạt tục tĩu, các yếu tố khiêu dâm hoặc vô đạo đức, các yếu tố thể hiện hoặc kích thích bạo lực hay khủng bố, các yếu tố xúc phạm phẩm giá con người, cũng như các yếu tố khác, không phù hợp với quy định của pháp luật.
8. Cam kết không đánh lừa người sử dụng khác, không quấy rối họ, không liên lạc với người sử dụng khác trong trường hợp người sử dụng khác không đồng ý.
9. Cam kết không sử dụng mà không có sự cho phép của trang web công ty để thu hút sự chú ý của người sử dụng khác đối với dịch vụ được thực hiện hoặc được cung cấp bởi người dùng hoặc người khác, không sử dụng trang web để phát tán tài liệu quảng cáo hoặc các tài liệu tuyên truyền bất hợp pháp.
10. Phải chuyển nhượng miễn phí cho Công ty quyền không-độc quyền (sự cho phép không-độc quyền đơn giản để phân phối) được người dùng đưa lên trang Web, hoặc được truyền đi bởi Công ty bằng bất kỳ cách nào khác, bằng cáp, điện tín hoặc phương tiện tương tự khác, theo cách mà bất kỳ người nào đều có thể có quyền truy cập đến nó trong chế độ tương tác, từ bất cứ nơi nào và tại bất kỳ thời gian được cá nhân họ lựa chọn (quyền giao tiếp với công chúng), và cũng đồng ý với việc công bố và sử dụng hơn nữa hình ảnh của họ trong trường hợp này, nếu nó được chứa trong các tài liệu, được người sử dụng tải lên trên trang web hoặc chuyển giao cho Công ty bằng bất kỳ cách nào khác.
11. Lưu ý rằng các tài liệu được lưu trên trang web có thể được dùng bởi người sử dụng Internet khác, Công ty không chịu trách nhiệm đối với hành động của người sử dụng đó.
12. Thành viên chấp nhận thoả thuận này là đã đồng ý nhận email của javilove.com

Công ty có quyền

1. Tuỳ ý sửa đổi các trang web.
2. Cung cấp dịch vụ trả tiền và miễn phí cho những người sử dụng (sau đây gọi là «Dịch vụ»).
3. Đơn phương thay đổi Thoả thuận này. Khi công bố những thay đổi của Thoả thuận này, Công ty sẽ thông báo cho người sử dụng bằng cách đăng tải một phiên bản mới của Thoả thuận trên trang web. Phiên bản mới của Thoả thuận có hiệu lực từ thời điểm được đăng trên trang web.
4. Thay đổi chi phí và các loại dịch vụ, thời điểm hoạt động của mình, doanh thu của các quỹ được hình thành từ tiền thanh toán cho các Dịch vụ. Chuyển tiền từ người sử dụng này sang người khác không thực hiện được.
5. Chỉnh sửa hoặc xóa các nội dung công bố bởi người dùng trên trang web, nếu chúng không phù hợp với các điều khoản của Thoả thuận này, gây tổn hại cho Công ty hoặc các bên thứ ba.
6. Từ chối cung cấp các Dịch vụ cho người sử dụng, cũng như những người trả tiền cho các dịch vụ cho người sử dụng, trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện mới nhất của Thoả thuận này. Trong trường hợp này, số tiền đã trả cho các dịch vụ không được hoàn lại.
7. Chuyển giao các quyền đối với người dùng theo Thoả thuận này cho các bên thứ ba để thực hiện Thoả thuận này mà không cần sự cho phép của người dùng.

Nghiêm cấm việc tự ý trao đổi địa chỉ liên lạc cá nhân: Email, Line, Facebook, Zalo, số điện thoại

1. Trang web này cung cấp các chức năng tiện ích để bạn và đối tượng có thể tiếp cận, giao tiếp với nhau 1 cách dễ dàng, chẳng hạn như: bạn có thể tự đăng lên dòng thời gian, bình luận trạng thái, gửi tin nhắn, nhắc đến đối tượng,…
Nội dung đăng lên bao gồm địa chỉ liên lạc cá nhân: Email, Line, Facebook, Zalo, số điện thoại… là VI PHẠM.
2. Chúng tôi có toàn quyền xử lý những tài khoản vi phạm, xóa tài khoản khỏi hệ thống web.

Công ty không chịu trách nhiệm

1. Đối với độ tin cậy, nội dung và tính chính xác của các tài liệu được công bố bởi người sử dụng.
2. Đối với các rủi ro tổn thất, thiệt hại, mất thông tin hoặc việc gây ra bất kỳ thiệt hại nào khác của bất kỳ người nào phát sinh trong quá trình sử dụng trang web này, bao gồm cả việc sử dụng các thông tin liên lạc di động và các phương tiện viễn thông khác.
3. Đối với các hành vi vi phạm của người sử dụng về quyền tác giả và các quyền khác của các bên thứ ba bằng cách công bố các tài liệu không phù hợp với pháp luật hiện hành (bao gồm cả bản quyền), đưa lên bởi người dùng của Website hoặc chuyển cho Công ty bằng bất kỳ cách nào khác.

ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN TẠO TÀI KHOẢN MỚI

Quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng. Chúng tôi sẻ bảo mật theo thỏa thuận và điều kiện đã quy định trên JAVILOVE.

×

 
×
QUÊN TÀI KHOẢN CỦA BẠN?
×

Đi thôi