BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trang web này thuộc về Trung tâm giới thiệu kết hôn với người nhật JAVILOVE. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một vài dữ liệu cá nhân của bạn. JAVILOVE là cơ quan quản lý các dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của Luật bảo vệ dữ liệu. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích thông báo cho bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi JAVILOVE. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng tất cả thay đổi trên trang web này, vì vậy vui lòng thường xuyên kiểm tra phiên bản Chính sách bảo mật mới nhất của chúng tôi.
1 Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào?
1.1 Khi bạn sử dụng trang web này, chúng tôi có thể thu thập nhiều dữ liệu cá nhân khác nhau của bạn. Những dữ liệu này có thể được cung cấp bởi chính bạn, ví dụ, khi bạn tự đăng ký trên trang web của chúng tôi, hoặc khi bạn cung cấp dữ liệu của bạn cho một cuộc khảo sát hoặc một cuộc thi, hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi. Dữ liệu của bạn có liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc được tạo ra do sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cũng có thể được thu thập một cách tự động.
1.2 Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn có thể bao gồm: thông tin dùng để xác định như tên, giới tính, ngày tháng năm sinh của bạn, quốc tịch và nước cư trú của bạn, thông tin liên hệ như địa chỉ, số điện thoại (di động), địa chỉ email, thông tin tài chính như chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, thông tin về việc truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi như địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại trình duyệt, hệ điều hành, các trang truy cập vào trang web của chúng tôi, ngày và thời gian truy cập và trang web tìm kiếm.
2 Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì?
2.1 Chúng tôi chủ yếu thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như giới thiệu thông tin cá nhân của bạn đến đối tượng mong muốn mà bạn đã điền tại mục ĐỐI TƯỢNG MONG MUỐN trong HỒ SƠ của bạn …. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn để duy trì liên lạc với bạn. Hơn nữa, dữ liệu của bạn được sử dụng để phân tích và tối ưu hóa trang web của chúng tôi và việc trải nghiệm của bạn với dịch vụ trực tuyến JAVILOVE, và cũng để nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi. JAVILOVE có thể ẩn dữ liệu của bạn để thực hiện phân tích trên. Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể cần cho việc quản lý nội bộ, kiểm toán kế toán và thực hiện nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi.
2.2 Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được mô tả ở trên. Vì những mục đích này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn đến đối tượng mong muốn mà bạn đã điền tại mục ĐỐI TƯỢNG MONG MUỐN trong HỒ SƠ của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết: (a) để tuân thủ các yêu cầu pháp luật, hoặc (b) để thi hành Chính sách bảo mật này.
3 Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?
3.1 JAVILOVE sử dụng các biện pháp an toàn thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn chống lại sự truy cập trái phép, mất mát, xóa, tiết lộ và sử dụng sai, và để duy trì tính chính xác và nguyên vẹn dữ liệu của bạn. Những biện pháp này được xem xét thường xuyên. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo an toàn 100%. Do đó chúng tôi không thể bảo đảm hoặc cam kết về sự an toàn của bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ trang web của chúng tôi.
4 Cách để thực hiện các quyền của bạn?
4.1 Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc xử lý của chúng tôi đối với các dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn muốn xem lại, sửa chữa, thay đổi hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn đã được chúng tôi xử lý, xin vui lòng đăng nhập vào tài khoản, hoặc liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn nhận được thư từ chúng tôi và bạn không còn muốn tiếp tục nhận, bạn có thể xóa đăng ký bằng cách gửi yêu cầu xóa đăng ký đến cùng địa chỉ email đã nhận thư hoặc bằng cách sử dụng đường dẫn xóa đăng ký trong các thư có liên quan. Nếu bạn có một tài khoản cá nhân trong trang web của chúng tôi, bạn có thể cập nhật thông tin người sử dụng và lựa chọn của bạn thông qua hồ sơ và phần lựa chọn có liên quan trong tài khoản của bạn.
5 Liên kết với các trang web khác
5.1 Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng JAVILOVE không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các mục bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn tra cứu các khuyến cáo bảo mật của mỗi trang web mà bạn truy cập.
ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN TẠO TÀI KHOẢN MỚI

Quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng. Chúng tôi sẻ bảo mật theo thỏa thuận và điều kiện đã quy định trên JAVILOVE.

×

 
×
QUÊN TÀI KHOẢN CỦA BẠN?
×

Đi thôi