THIẾT LẬP CUỘC GẶP

Đây là các mục bắt buộc bạn phải điền nhằm thiết lập cuộc gặp giữa bạn và người nhật sau khi 2 người đã đồng ý gặp nhau.

Mã số thành viên của tôi MS (có ghi tại trang cá nhân của bạn):
Họ và tên:
Mã số đối tượng tôi muốn gặp MS:
Ngày tôi có thể gặp (lựa chọn 1 - nên chọn thứ 7 và chủ nhật):
Thời gian từ...giờ - ...giờ :
Ngày tôi có thể gặp (lựa chọn 2 - nên chọn thứ 7 và chủ nhật):
Thời gian từ...giờ - ...giờ :
Ngày tôi có thể gặp (lựa chọn 3 - nên chọn thứ 7 và chủ nhật):
Thời gian từ...giờ - ...giờ :
Địa điểm tôi có thể gặp (Thành phố-quận-địa điểm cụ thể, nên chọn tại HCM hoặc HN):
Tôi có thể gặp qua VIDEO SKYPE? (Yêu cầu phải có máy tính hoặc bạn phải ra tiệm inernet, bạn sẻ bị mất cơ hội nếu chọn Không):
Số điện thoại liên hệ:
Địa chỉ Email:
Tên đăng nhập Facebook (KHÔNG PHẢI LÀ TÊN FACEBOOK):

 

ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN TẠO TÀI KHOẢN MỚI

Quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng. Chúng tôi sẻ bảo mật theo thỏa thuận và điều kiện đã quy định trên JAVILOVE.

×

 
×
QUÊN TÀI KHOẢN CỦA BẠN?
×

Đi thôi