THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ

GÓI DỊCH VỤ DÀNH CHO THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ (giới hạn chỉ cho nữ)
Với gói dịch vụ miễn phí này, bạn sẻ “bị động” cho đến khi có thể thành hôn theo trình tự các bước sau:
1. Tiếp cận thông tin cá nhân, hình ảnh của bạn:
-Hồ sơ của bạn sẻ được chúng tôi giới thiệu đến đối tượng phù hợp mà bạn ghi trong mục ĐỐI TƯỢNG MONG MUỐN.
-Các đối tượng là nam giới người nhật khi truy cập website sẻ tìm kiếm Hồ sơ, hình ảnh của bạn.
2. Thông tin cá nhân, hình ảnh đối tượng:
-Chúng tôi sẻ chuyển các thông tin cá nhân và hình ảnh đối tượng cho bạn xem xét, nếu đối tượng đó mong muốn gặp bạn.
ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN TẠO TÀI KHOẢN MỚI

Quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng. Chúng tôi sẻ bảo mật theo thỏa thuận và điều kiện đã quy định trên JAVILOVE.

×

 
×
QUÊN TÀI KHOẢN CỦA BẠN?
×

Đi thôi